REGULAMENT CONCURS

REGULAMENT CONCURS

CONCURS “Castiga reduceri sau un curs Evolve Center”

Art.1. Organizatorul

Organizatorul concursului “Castiga reduceri sau un curs Evolve Center” este EVOLVE CENTER, denumita in cele ce urmeaza Organizator. Decizia de derulare a acestei campanii conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Organizatorul Isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul, in aceeasi modalitate in care a facut si informarea initiala.

Art.2. Drept de participare

Activitatea promotională se adresează tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul stabil în România.

NU au voie să participe/câştige angajaţii companiei EVOLVE CENTER, precum şi soţii/soţiile acestora şi rudele lor de gradul întâi.

Art.3. Perioada si desfasurarea concursului

PERIOADA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in intervalul 22 aprilie 2019 – 13 mai 2019, urmand a fi reluat inainte de inceperea urmatoarelor sesiuni de cursuri.

DESFASURAREA CONCURSULUI

In perioada campaniei, participantii care se aboneaza la newsltterul Evolve Center se inscriu in concurs pentru a castiga prin tragere la sorti o reducere la cursuri sau un curs de Engleza, Make-up sau HTML si CSS.

Participantii la concurs vor urma pasii descrisi mai jos:

Vor intra pe pagina cursului pe care doresc sa il urmeze. Vor cauta butonul URMARESTE CURSUL, vor completa formularul de abonare la newsletter cu datele lor, si vor confirma adresa de email apasand pe linkul din mesajul pe care il vor primi dupa abonare.
Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti online pe site-ul Random.org.
Tragerea la sorti se va face cu random.org, in data de 5, 8 si 11 mai 2019.
Anuntarea castigatorilor se va face pe pagina de facebook Evolve Center.

Art.4. Premii si acordarea acestora

Premiile concursului constau in participarea gratuita a trei castigatori la cate un curs din cele de Engleza, Make-up sau HTML si CSS, ce vor fi programate in functie de disponibilitatea si organizarea interna a programului de cursuri a scolii. Precum si acordarea de reduceri pentru participarea la cursuri de minim 10% pentru 10 castigatori.

NU se poate solicita contravaloarea premiului in bani sau alte servicii.

Participantii la concurs pot castiga doar o singura data participarea la un curs pe durata desfasurarii concursului, dar pot castiga reduceri la mai multe cursuri.

Art.5. Conditii de validitate

Pentru ca o inscriere sa fie considerata valida, participantul sa indeplineasca conditiile de participare enumerate la art. 3. Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator, prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Daca in termen de 5 zile lucratoare de la anuntarea castigatorului, acesta nu poate fi contactat, va fi declarat invalid.

Art.6. Litigii

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române din Bucuresti, de la sediul Organizatorului.

Art.7. Regulamentul programului

Regulamentul campaniei promoţionale este disponibil în mod gratuit pe site-ul Evolve Center, iar la solicitarea oricărei persoane interesate, poate fi obţinut printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, la adresa de email office@evolve-center.ro.

Art.8. Diverse

Prin înscrierea la oricare dintre concursurile din intervalul stipulat in prezentul regulament, participanţii sunt de acord cu prevederile acestuia şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi orasul lor de resedinta să fie făcute publice potrivit legislatiei in vigoare. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acţiunilor utilizatorilor paginii web, a funcţionării echipamentelor de calculale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/sau a echipamentelor de calcul şi/sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet şi/sau funcţionarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Facebook.com, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice şi/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

Art.9. Prelucrarea datelor personale

Înscrierea în campanie prezumă cunoaşterea regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia.

Castigatorului si participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile de care beneficiaza în conformitate cu Legea 677/2001, in special urmatoarele drepturi:

dreptul de acces la date;
dreptul de interventie asupra datelor;
dreptul de opozitie.
In legatura cu datele personale ale castigatorilor pe care le colecteaza pe durata campaniei, Operatorul se obligă:

să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Operatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia operatorilor de marketing direct implicati. Datele cu caracter personal sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor. Prin participarea in acest concurs, participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu termenii şi condiţiile regulamentului.

ART.10 INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1)Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.

(2)Situatiilor avute in vedere la art. 12, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3)In situatiile avute in vedere la art. 12, alin. (1) si (2), Organizatorul numai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 7.

EVOLVE CENTER